ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ

ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਅੈਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਇਉ ਦੋਸਤੋ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ , ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ

Sukhdeep Aujla