ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸੱਚ ਜਾਣੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ..।
-ਸਿਮਰਨ

Simranjeet Sidhu