ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ

ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਠੀਆਂ ਬੱਸ ਛੱਲਾਂ ਨੇ,
ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ, ਲਾ ਲਏ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆਂ ਪੱਲੇ, ਨੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਕਾਂ ਨੇ,
ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਜੜ੍ਹ ਗਏ, ਪੈ ਗਏ ਜਦ ਭੇਤ ਕੁੜ੍ਹੇ,
ਕਿੱਥੋਂ ‘ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੀਕਰ, ਫੋਲੇਂਗੀ ਰੇਤ ਕੁੜ੍ਹੇ,
ਤੈਨੂੰ ਓਹ ਬੁੱਤ ਨਈਂ ਲੱਭਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸੁਨੱਖੇ, ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ…….

@ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, 2016

Baba Beli (ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ)

ਜਦ ਸੱਜਣ ਨੇੜੇ ਆਵੇ

ਜਦ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ,
ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਪਰਾਂ ਹਟਾਵੇ,
ਕੋਲ ਪਏ ਦੇ ਸਿਫਤਾਂ-ਸੋਹਲੇ,
ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ,
.
ਮੀਟੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇਵੇ,
ਗੁੰਮੀ ਜਿੰਦ ਨਾ ਟੋਲਣ ਦੇਵੇ,
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ,
ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ,
.
ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਬਰਕਤ ਓਹਦੀ,
ਇਕ ਅਵੱਲੀ ਹਰਕਤ ਓਹਦੀ,
ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ,
ਬੇ-ਲੋੜੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਗਈ,
ਸਾਂਭੇ ਦਿਲ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਗਈ,
ਸੱਜਣ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾਦੂ ਕਰ ਗਈ……..

@ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, 2016

Baba Beli (ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ)