ਆਵਾ ਗੀ ਮੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਨੂਰ ਲੇ ਕੇ


ਆਵਾ ਗੀ ਮੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਨੂਰ ਲੇ ਕੇ
ਆਫ਼ਤਾਬ ਨੂ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂਰ ਦੀ…

ਸੀਰਤ

Aawagi main teri hi dunai’ch noor lai ke
aaftab nun te jarrorat nahi kise noor di

Seerat Kaur


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *