ਵਕਤ ਦਾ ਤੁਫਾਨ


ਵਕਤ ਦਾ ਤੁਫਾਨ ਸੀ
ਜੋ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਵੀ
ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਗਿਆ
ਵਕਤ ਸੀ ਗੁਜਰ ਗਿਆ …..

ਸੀਰਤ

Waqt da toofan si

Jo milan aaya vi

Ghar hi ujad gya

Waqt si gujar gya

Seerat Kaur

#seeratkaur


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *