ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤੇ


ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਭਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ

Mere jehan te aiwe bas bhaar hi reha

Mere bina v osne saar hi lea

Raj Kaur

 


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *