ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ


ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਏ
ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,ਤੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਏ
ਤੇਰਾ ਰੁੱਸਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਪਣੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਏ
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ,ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਂ ਆਵਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਲਾ ਲਿਆ ਏ
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਭਿੱਜਣਾ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟ ਪੜਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ
ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ‘ਚ ਪਰੋਇਆ ਏ
ਏਹ ਸਮਾਜ ਓਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਪਰੋਣ ਤੋਂ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ
~ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *