ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆਂ


ਜੇ ਐਨਾ ਈ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਗਦੀ ਆਂ,
ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆਂ…….

ਤੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੀਕ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ,
ਇੰਝ ਲੱਗਦੈ, ਤੂੰ ਬੱਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਈ ਲਾਏ ਨੇ,
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਨੇ,
ਤੂੰ ਝੂਠੈਂ, ਮੈਂ ਏਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫੱਬਦੀ ਆਂ,
ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਕੇਹੋ-ਜਈ ਲੱਗਦੀ ਆਂ…………..

@ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, 2016

Baba Beli


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *