ਛੁਹਾਇਆ ਪੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ


ਛੁਹਾਇਆ ਪੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ।
ਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਹੁ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਝਾਂਜਰ ਦੇ ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜਿਆ,
ਕਈ ਮੋਤੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ।

ਉਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜੇ ਏਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏਧਰ ਦੇ, ਜੇ ਓਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਓਧਰ ਦੇ ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਤਾ ਨਾ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ,
ਅਜੇ ਤੂੰ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ।

ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਘਾਤ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਬਰ ਦੇ ।

ਕੁਚੱਜੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ,
ਕਿ ਵੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਓਧਰ ਪਾਰ ਬਾਡਰ ਦੇ ।

چھہایا پیر ہی اس نے اجے بسّ نال پتھر دے ۔
کہ ٹٹّ کے اہُ گئے سارے دے سارے بور جھانجر دے ۔

جدوں اوہ سپیاں نوں کنڈھیاں تے سٹّ کے مڑیا،
کئی موتی مخالف ہو گئے اپنے ہی ساگر دے ۔

اوہ، جس دے پاس ہندے ہن اوہدے ہی خاص ہندے ہن،
جے ایدھر نے تاں ایدھر دے، جے اودھر نے تاں اودھر دے ۔

اجے تکّ توں حکومت دی رتا نہ کیرتی کیتی،
اجے توں یوگ نہ ہویا، کسے وی مان آدر دے ۔

بڑی حیرت ہے بازاں نوں اوہ لا کے گھات بیٹھے سی،
کبوتر کس طرحاں گیڑے لگا آیا ہے امبر دے ۔

کچجی راج نیتی نے پتہ لگن ہی نہ دتا،
کہ وسدے اپنے ورگے ہی اودھر پار باڈر دے ۔

Rajwant Raj

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *