ਖੂਨ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤ ਅਸਾਡੀ


ਖੂਨ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤ ਅਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਏ
ਖੂਨਆਲੁਦਾ ਹੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਫੜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਏ …….

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *