ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ


ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਅੈਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਇਉ ਦੋਸਤੋ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ , ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ

Sukhdeep Aujla

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *