ਮੇਰਾ ਆਪਾ


ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹਾ,
ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਟੁਣਕਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹਾ,
ਮਿਲਦਾ ਏ ਬਸ ਵਾਂਗ ਬੁਝਾਰਤ,
ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਾ…।
ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹਾ……
#ਸਿਮਰਨ

Simranjeet Sidhu

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *