ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਏਂ?


ਘਰ, ਖੇਤ, ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਹਾਰੇ,
ਉਸਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਏਂ?

ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ,
ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਏਂ?

ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਕੇ,
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਏਂ?

ਛੱਡ ਵੀ ਲਸਾੜੇ, ਨਾ ਕਿਰਚਾਂ ਚੁਭੋ ਲੀਂ,
ਤਿੜਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਚੋਂ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਏਂ? … … …

Jatinder Lasara


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *