ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ


ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ
ਵਕਤ ਚਲਦਾ ਗਿਆ, ਜੁਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗ ਅਪਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ,
ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ, ਸੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ

ਠੋਕਰਾਂ, ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਿਲਕਣਾਂ,
ਰੋਜ਼ ਡਿਗਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਆਂ, ਰੋਣਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ,
ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਹਸਦੇ ਰਹੇ

ਉਮਰ ਭਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ,
ਖ਼ਾਬ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਬੇਵਸ ਮਚਲਦੇ ਰਹੇ

ਬਿਨਸਣਾ ਉਪਜਣਾ ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ,
ਪੱਤ ਝੜਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰਦੇ ਰਹੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਕ ਦੋਸਤੋ,
ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ

Jatinder Lasara

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *