ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ


ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਮੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਹ ਬੱਸ ਤੇਰਾ ਈ ਨਾਮ ਲਿਆ ਏ
ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਬੋਚਿਆ ਏ…
~ਜੱਸੀ

ßrar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *