ਅਹਿਸਾਸ


ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏ
ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਓਹ ਵਖਤ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦਾ ਪੁੱਛੇ ,
” ਅਗਲੇ ਜਨਮ ‘ਚ ਕੀ ਬਣ ਮਿਲੇਗੀ ”
ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਨਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਾਂਗੀ
ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ,”ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਂ ਏਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੁਣਿਆ”
ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਆਖਾਂ ,
“ਅਸਲ ਮਹੁੱਬਤ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ
ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਲਦੀ ਹੈ
ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਦੈ
ਤੇ ਓਹ ਮਾਂ ਦੀ ਓਹ ਮਮਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਮਹੁੱਬਤ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਏ”
ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਸਾਅ ਭਰ ਦੇਵੇ
ਬੱਸ ਇੰਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ…….
~ਜੱਸੀ Brar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *