ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮੋਹ

ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਇਜ਼ਹਾਰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
ਕਿ ਏਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੁੱਬਤ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ
ਤੇਰੇ ਏਸ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਮੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਹ ਬੱਸ ਤੇਰਾ ਈ ਨਾਮ ਲਿਆ ਏ
ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਬੋਚਿਆ ਏ…
~ਜੱਸੀ

ßrar Jessy