ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ

ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ
ਆਪਾਂ ਡੱਬਾ ਡੀਕਰੀ ਖੇਡਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇ ਈ ਜਿੱਦ ਕਰ
ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ
ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ
ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ
ਤੂੰ ਲੁਕਦਾ,ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ
ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਹੱਸਦੀ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਗੀਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ
ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਦੇ
ਐਵੇ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਬਣ
ਟੌਫੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ
ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਦਾ
ਮੈੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਚੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਤੂੰ
ਮੈੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੁੰਡ ਨੂੰ
ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ
ਚੱਲ ,ਜੱਸੀਏ ! ਆਜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੇਕੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆਵਾਂ
ਮੈੰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ…
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ…
#Jassi #brarjessy

ßrar Jessy

ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy