ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮੋਹ

ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਇਜ਼ਹਾਰਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
ਕਿ ਏਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੁੱਬਤ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ
ਤੇਰੇ ਏਸ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy