ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦਿਲ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਖੂਨ ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
_________________
ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ
ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ
_________________
~ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar