ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ

ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਈ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ
ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਦਤ ਮੇਰੀ

ਤੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮੇਰਾ
ਤੂੰ ਜਨੂੰਨ ਮੇਰਾ

ਤੇਰੇ ‘ਚੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ,ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੱਬ ਦਿਸਦਾ
ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨੈਣਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪੜ ਲੈਣ ਲੋਕ ਨਾਓਂ ਤੇਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਸਦਾ…
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy