ਖੂਨ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤ ਅਸਾਡੀ

ਖੂਨ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤ ਅਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਏ
ਖੂਨਆਲੁਦਾ ਹੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਫੜਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਏ …….

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur