ਬਨਵਾਸ ਹਿਜਰ ਦਾ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ…..

ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ …..

ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਭਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ…..

ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪਰੀਖਿਆ ‘ਚ..
psran

ਹਿਜਰ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੰਢਾੳੁਂਦੀ ਹੋੲੀ…..

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਤਜਾਰ….

ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ !!!!
Parm Sran
Art Work :Saili Balwinder